Whole-COMM Sverige

Studerar integrationen av migranter som anlänt till små- och medelstora orter och landsbygder efter 2015 års politiska och humanitära kris, genom ett ”Whole-of-community”-perspektiv.

Whole-COMM finansieras av Europeiska unionens Horizon 2020-program för forskning och innovation. Det fokuserar på migranters integration i 49 små- och medelstora orter och landsbygder, i åtta EU-länder (Belgien, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike) samt två utomeuropeiska länder (Turkiet och Kanada).

Målsättningar

Genom att fokusera på små- och medelstora orter och landsbygder fyller Whole-COMM ett stort hål i en forskning- och policydebatt som hittills fokuserat på stora städer.

Whole-COMM vill göra ett konkret bidrag till formuleringen av innovativa och effektiva policies. För att kunna åstadkomma detta involverar projektet Europeiska, nationella, och lokala stakeholders. Projektet kommer att organisera ”policy-LABs” där forskare och beslutsfattare får tillfälle att diskutera och nätverka med varandra. En transnationell arbetsgrupp kommer i sin tur att formulera en uppsättning handlings- och policyförslag.

Regioner som studeras i det svenska fältarbetet

Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Jönköping
Skåne

Il Piemonte è una regione con una lunga tradizione di insediamento di migranti provenienti dal Sud Italia (1960-1970) e, più recentemente, da altri Paesi UE e non. Nel 2014, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale presenti nei centri di accoglienza erano il 5% (3.125) del totale, mentre lo stesso dato alla fine del 2020 era del 9% (7.275). I migranti appena arrivati sono stati ospitati in tutta la regione in diverse tipologie di località, tra cui le aree montane e rurali e le città di medie dimensioni, con una quota elevata di residenti stranieri nei piccoli comuni. È importante notare che il Piemonte è la regione con il maggior numero di piccoli comuni in Italia (1.047 o 18,96% del totale).

Nel 2014, la Sicilia era una delle prime tre regioni in Italia per numero di domande di asilo e ospitava il 22% (14.769) dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Alla fine del 2020, la Sicilia era ancora una delle regioni con il maggior numero di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza, con l’8,1% (6.480) del totale. Negli ultimi dieci anni, la presenza di residenti stranieri è aumentata in modo significativo nelle aree interne, ovvero nei comuni in via di spopolamento e con minore accesso ai servizi pubblici di base.

Varför är det viktigt att fokusera på små samhällen?

De senaste åren har den europeiska unionen tagit emot mycket stora antal migranter och asylsökande. Det här har lett till en stadigt ökande närvaro av migranter i små och medelstora orter och landsbygder, orter som ofta är svagt förberedda för sådana händelser. Idag finns dessutom nya utmaningar. Å ena sidan har Covid 19-pandemin utgjort en svår prövning för många av de ekonomiska sektorer där migranter ofta arbetar. Å andra sidan har den stora flykten från Ukraina inneburit att små- och medelstora orter återigen står i frontlinjen för en snabbt ökande migration.
Hur dessa samhällen svarar mot dagens utmaningar är en kritisk fråga för migranters framtida integration i Europa.

Vad innebär ett whole of community-perspektiv?

Projektet anlägger ett innovativt Whole of community-perspektiv på integrationsforskning, med utgångspunkt i den”Whole-of-society”-modell som lyfts fram i FN:s Global Compact. Det här perspektivet förstår integration som en samhällsskapande process som avgörs i samspelet mellan många olika aktörer (från politiska representanter till civilsamhällesorganisationer och migranter). Då dessa processer är öppna och obestämda, så kan integrationens samhällsskapande producera både gå mot sammanhållning och öppenhet, och mot fragmentisering och slutenhet.
För att studera de mekanismer som påverkar det komplexa sambandet mellan integrationspolicy och lokal sammanhållning, så utför projektet jämförande forskning mellan länder (8 EU-länder, 2 utomeuropeiska länder) och lokalsamhällen (49 stycken). Forskningen utförs genom en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder, bland annat en omfattande enkätundersökning av attityder gentemot flyktingar och asylsökande i små orter, och en analys av lokala policyers påverkan på social sammanhållning och invandrares integrationsvägar. 

Här Whole-COMM nyheter och publikationer om Sverige

Country report on social relations, individual attitudes and migrant integration experiences – Sweden

This report presents the Swedish results of the Whole-COMM work package 5. This work package consists in a qualitative examination of the social, governance, political, and spatial opportunities and constraints that affect migrants’ opportunities for successful social and economic integration. Through individual interviews with post-2014 migrants, focus groups with migrants and long-term residents, and participant

Leggi Tutto »

Country report on access to services – Sweden

This report looks at post-2014 migrants’ access to housing, employment, and other relevant resources in different small and medium-sized towns and rural areas in SWEDEN. Primarily based on interviews conducted in six selected municipalities, it provides an overview of:1) the concrete barriers that post-2014 migrants are facing in relation to housing and employment;2) the local

Leggi Tutto »

Country report on multilevel dynamics – Sweden

This report looks at multilevel governance dynamics and at the integration policies targeting post-2014 migrants developed by six small and medium-sized towns and rural areas in Sweden. Primarily based on interviews conducted in each of the selected municipalities, it provides an overview of 1) national, regional, and local integration policies targeting migrants in Sweden; 2)

Leggi Tutto »

Videos

Webinar: “So many countries, so many developments”
May 18th, 2021

Whole-COMM, MATILDE and Welcoming Spaces, organized the webinar Paese che vai, sviluppo che trovi – in English So many Countries, so many developments. This event represented an opportunity to discuss among local and national stakeholders on the link between migration and development of non-urban areas in Italy. The event took place among Italian partners and was held in Italian language.